trung tâm tin tức

An Lão: Công nhận bộ trang phục truyền thống của đồng bào HRê, BaNa trên địa bàn huyện

ngày phát hành:2023-08-30 10:37    Số lần nhấp:178

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền vận động đồng bào Hrê, Bana trên địa bàn huyện An Lão sử dụng trang phục truyền thống vào các dịp lễ,Khuyến nghị bóng đá hàng ngày tết, cưới hỏi, hiếu hỷ,trung tâm tin tức lễ hội truyền thống và sinh hoạt hàng ngày để phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.Đặc biệt, trong dịp Lễ hội Du lịch Hè huyện An Lão sắp tới, huyện An Lão sẽ tổ chức buổi ra mắt, giới thiệu, công bố với công chúng bộ trang phục truyền thống của đồng bào Hrê, BaNa trên địa bàn huyện.上一篇:Nhấp vào đường link lạ, bé trai bị lừa mất 10 triệu đồng
下一篇:Tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Lào