hợp tác trao đổi

Yên Bái dự Hội nghị toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

ngày phát hành:2023-09-05 11:36    Số lần nhấp:88

YênBái - Sáng 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

>> Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.   Sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã giai đoạn 2023-2025  Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu. Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Chính phủ yêu cầu thực hiện từng năm, cụ thể như sau:  Năm 2023 rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắp phục những tồn tạin hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Các địa phương tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.  Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương.  Năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; triển khai sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan,Khuyến nghị bóng đá hàng ngày tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2023 - 2025; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.  Năm 2025, tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện,hợp tác trao đổi cấp xã; hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp…  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Làm tốt công tác tư tưởng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (ảnh trên) khẳng định, sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp những nơi sắp xếp. Do vậy, cần làm tốt công tác tư tưởng, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhưng có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tập trung, không dàn trải, chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo đời sống cho cán bộ.  Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong nhân dân; phát huy vai trò của người đứng đầu; có sự vào cuộc sát sao, quyết liệt giữa các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, MTTQ,… Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tổng thể, có lộ trình cụ thể, phương pháp làm phù hợp, nơi nào thuận lợi tiến hành trước.  Sắp xếp đơn vị hành chính cần đảm bảo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Việc sắp xếp đơn vị hành chính cần đảm bảo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững gắn với việc đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, hiện đại hóa nền hành chính; đảm bảo các tiêu chí, quy định của pháp luật nhưng cần chú ý đến đặc thù văn hóa, lịch sử từng địa phương.  Ngoài ra, quá trình thực hiện sắp xếp phải đồng thời khắc phục các hạn chế của giai đoạn 2019 - 2021 và kịp thời giải quyết các chế độ chính sách trong giai đoạn 2023 - 2025.  Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ sẽ thành lập Ban chỉ đạo để nắm bắt tình hình, đôn đốc triển khai và yêu cầu các địa phương kịp thời đề xuất với Chính phủ để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện.

上一篇:ASEAN đặt mục tiêu hoàn thành các ưu tiên kinh tế năm 2023
下一篇:Thêm giám đốc, phó giám đốc một trung tâm đăng kiểm bị bắt